architekt

 • Architekt Robert Krawczyk Architekci, architekt

  Architekci Gliwice. Pracownia projektowa, doradztwo inwestycyjne Gliwice Jesteś naszym gościem Projekt graficzny strony rkarchitekci
  Gdańska 85 Gliwice
 • Tissu Architecture Architekt, architekci

  - WNĘTRZA:„Architekturapolega na zachowaniu trzech zasad: trwałości,użyteczności ipiękna.”Takpisał Witruwiusz - rzymski architekt żyjący w I w.p.n.e.w swoimdziele „O architekturze ksiągdziesięć”. Od tamtego czasuminęło wiele lat, jednak wartości,którym powinna odpowiadaćarchitektura, pozostały niezmienne.Wtych trzech słowach powinny znaleźć się odpowiedzi nawszystkiePaństwa oczekiwania, upodobania estetyczne i problemyfunkcjonalnoprzestrzenne.Dziękitakiemu połączeniu powstanie wnętrze niepowtarzalne,z którymbędziecie się Państwo w pełni identyfikować i czerpać zniego radość.Z chęcią podejmiemy sięwykonania i prowadzenia projektu,dzięki czemu zaoszczędzą Państwoczas oraz ominą wielestresujących sytuacji,…
  ul. Ołówkowa 1 Pruszków
 • One2 Architekci Architekt, architektura

  zakres usług projektowychkoncepcje architektoniczneprogramy funkcjonalno-użytkowewielobranżowe projekty budowlane do uzyskania pozwolenia nabudowęwielobranżowe projekty wykonawczenadzory autorskieprojektowaniebudynków mieszkalnych jednorodzinnychbudynków mieszkalnych wielorodzinnychbudynków handlowo-usługowychbudynków biurowychbudynków produkcyjno-magazynowychprzebudowy, nadbudowy i rozbudowy istniejących budynkówzmiany sposobu użytkowania istniejących budynkówadaptacja budynków podlegających ochronie konserwatorskiejzagospodarowanie przestrzenne działki (terenu)termomodernizacje elewacji budynkówwnętrz mieszkalnych i usługowychobiektów małej architekturyadaptacje projektów gotowychgrafiki w tym wizytówki, ulotkibroszury reklamowe budynków przeznaczonych na sprzedażwizualizacje
  ul. Ofiar Faszyzmu 1 Tychy
 • AMB Architekci | Architekt Poznań

  Architekt Poznań
  Józefa Strusia 6 Poznań
 • Plan-Architekci Architekt, doradztwo

      Świadczymy usługi z zakresu szerokopojętego projektowania architektonicznego: projektujemy domyjednorodzinne, budynki wielorodzinne, użyteczności publicznej(usługiwe, biura. służby zdrowa, hale przemysłowe. Itp..), wnętrza.Wykonujemy na życzenie klienta wizualizacje 3D animacje,Przygotowujemy dokumentacje na potrzeby: budowy, rozbudowy,przebudowy, adaptacji, zmiany sposobu użytkowania, rozbiórki, atakże ekspertyzy techniczne i opinie. Opracowujemy projektywielobranżowe (architektura, konstrukcja, instalacje wewnętrzne -klimatyzacja, wentylacja, c.o., eklektyczna, wodno-kanalizacyjna,teletechniczna, ppoż) wraz z kosztorysami Zapewniamy kompleksowąobsługę - od doradztwa na etapie planowania inwestycji, poprzezprocedury urzędowe, uzgodnienia z rzeczoznawcami…
  Ul. Królowej Elżbiety 8 Tychy
 • Eurythmia Architekt, architekci

  Nazwa pracowni została zaczerpnięta z dzieła De Architectura (Oarchitekturze ksiąg dziesięć) napisanego pod koniec I w. p.n.eprzez Witruwiusza.Firma EURYTHMIA działa od lutego 2009 roku.OFERUJEMY KOMPLEKSOWE USŁUGI W ZAKRESIE:- projekty domów jednorodzinnych, wielorodzinnych- projekty budynków handlowych i usługowych- projekty obiektów przemysłowych- projekty obiektów rekreacyjnych- projekty remontów, adaptacji i modernizacji- adaptacje projektów gotowych- projekty wnętrz mieszkalnych, biurowych,handlowych- pomoc w uzyskaniu decyzji o warunkach zabudowy- inwentaryzacje- ekspertyzy techniczne- sprawujemy nadzór autorski- porady i…
  Ul. Poznańska 23 Swarzędz
 • RMK Architekci

    Projekty architektonicznePrzeprowadzamy projekt od koncepcji aż po realizację. Pomagamyzamienić Państwa potrzeby, pomysły i plany w rzeczywiste budynku,tereny czy nawet wnętrza. Kreatywny zespół składający się zprzedstawicieli różnych branż już na etapie koncepcji zapewniaświadome i właściwe rozwiązania. Zawsze służymy pomocą.Przygotowujemy również opracowania graficzne projektów do celówkomercyjnych jak: Bilbordy z wizualizacjami, plakaty, ulotki,broszury itp.  Projekty konstrukcyjneZapewniamy projekty konstrukcyjne w ramach każdego opracowaniaarchitektonicznego.  Projekty elektryczne ielektrotechniczneNasze biuro nie ogranicza się jedynie do projektówarchitektonicznych,…
  Ul. Żeromskiego Stefana 53 Pogórze
 • AiG Architekci

  Aig Architekci - Biuro architektoniczne założone w Koninie w połowie lat 90-tych. Pracownia prowadzi działalność na terenie całego kraju w zakresie wszelkich zagadnień związanych z architekturą i branżami pokrewnymi. Realizuje projekty od skali urbanistycznej po detal architektoniczny.
  Ul. Parkowa 44 Konin
 • KontaktSoma Architekci

  WNĘTRZA MIESZKALNE – OFERTA PRAC PROJEKTOWYCH I NADZORÓWOferujemy projektowanie wnętrz: domów, mieszkań. Prowadzimy dlanaszych klientów nadzór autorski oraz kompleksową obsługęinwestycji. W ramach naszej pracowni od 2007 roku wykonujemyprojekty i nadzory w tym wiele relizacji z funkcją inwestorazastępczego. Proponujemy następujące zakresy projektowe:Zmiany lokatorskie. Projekt funkcjonalno przestrzenny​. ​W ramach tej usługi, na podstawie wytycznych i potrzeb, określonychprzez przyszłych użytkowników wnętrza, przygotowujemy kilkakoncepcji układu przestrzennego i funkcjonalnego wnętrza. ​ Nabazie wybranej koncepcji powstaje…
  ul. Kazimierzowska 52 Mokotów
 • KONTAKTVROA ARCHITEKCI

  Prace studentów drugiego roku Wydziału Architektury PolitechnikiWrocławskiej, które przedstawiono w tym opracowaniu, powstały nazajęciach z projektowania domów jednorodzinnych w czasie semestruzimowego 2009/2010 w grupie prowadzonej przez ŁW. Ważnym krokiem nazajęciach było poszukiwanie możliwości manipulacji wyjściowymprogramem napisanym dla konkretnej rodziny. Pytania o podstawoweelementy domu i zależności między mieszkańcami miały na celuzdefiniowanie relacji funkcjonalno-przestrzennych opartych nie naobowiązujących wzorcach, ale na własnych analizach idoświadczeniach. Postawione pytania dotyczyły zależności międzyprojektowanym terenem otwartym a funkcją…
  ul. Piastowska 35/4 Wrocław
 • KJ/Architekci

  indywidualne projekty budynków u¿yteczno¶ci publicznej mieszkaniowej wnêtrz koncepcje
  Ul. Chrzanowska 1 Kraków
 • Kożuchowski Architekci

  Nasza pracownia architektoniczna specjalizuje się w kompleksowychusługach projektowych w zakresie projektowania w budownictwie,działalność obejmuje budynki użyteczności publicznej, obiektysłużby zdrowia, zespoły mieszkaniowe, domy jednorodzinne, projektyurbanistyczne, wnętrza, a także rozbudowy i adaptacje budynkówistniejących.   Firma została formalnie zarejestrowana 1995 roku ijest kontynuacją działalności założyciela – architekta JanaWojciecha Kożuchowskiego - 30 lat praktyki zawodowej po ukończeniustudiów na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej, studiumpodyplomowe mieszkalnictwa.   W 2007 roku do pracowni dołączył Bartłomiej JanKożuchowski, absolwent Wydziału Architektury…
  ul. Czechowska 4 Lublin
 • Mim Architekci

  Biuro projektowe MIM ARCHITEKCI jest architektoniczną pracowniąprojektową. Na Państwa zlecenie wykonamy projekt i dopilnujemy jegorealizacji w kraju lub poza jego granicami.Nad realizacją zleconych nam projektów pracuje zespół architektów,którzy opracowują projekty i koordynują pracę współpracujących znami specjalistów innych branż. Potencjał ludzki oraz fachowawiedza wspomagana najnowszym oprogramowaniem komputerowym pomożePaństwu w ocenie procesu projektowego i podjęciu właściwychdecyzji.Na Państwa zlecenie wykonamy projekty architektoniczne,urbanistyczne, budowlane i wykonawcze, dbając o wszystkieuzgodnienia formalne i prawne. Mamy doświadczenie…
  ul. Armii Karjowej 66 Tczew
 • SZPILEWICZ ARCHITEKCI

  OfertaZakres wykonywanych usług:projekty koncepcyjne, architektoniczno – budowlane orazwykonawcze budynków wszystkich funkcji, zwłaszcza budynkówwielorodzinnych, usługowych i użyteczności publicznejprojekty przestrzeni publicznych, w tym wnętrz urbanistycznych,placów oraz elementów małej architekturykompleksowe projekty terenów zieleniprojekty budowlane instalacji wszystkich branżkosztorysyinwentaryzacje architektoniczno - budowlane, w tymkonserwatorskieanalizy chłonności dla planowanych przedsięwzięćwnioski o wydanie decyzji o warunkach zabudowy.
  Kębłowo Nowowiejskie 35 Nowa Wieś Lęborska
 • Architekt wn

  OfertaPracownia oferuje:kompleksowe projekty wntrz mieszkalnych,biurowych iuytecznoci publicznej obejmujce:projekt koncepcyjny,wizualizacje 3D,dokumentacj techniczn dla wykonawców,dobór materiaów i elementów wyposaenia wntrzprojekty autorskich mebli i elementów wntrza,projekty koncepcyjne,konsultacje architektoniczne i porady,nadzór autorski nad realizacj zaprojektowanychwntrz.
  ska 5/27 Marcelin
 • MiLK Architekci

  POWRÓTkompleksowa obsługa projektu budowlanegoNASZA OFICJALNA STRONA INTERNETOWA: www.milk-architekci.plPracownię projektową MiLK architekci tworzy para architektów oraz zespół stale współpracujących projektantów branżowych, którzy swoją pasję przekładają na projektowanie przestrzeni według potrzeb, gustów i możliwości finansowych inwestora. Projektujemy zarówno obiekty mieszkaniowe jedno i wielorodzinne jak i obiekty użyteczności publicznej i usługowe. Posiadamy także duże doświadczenie w projektowaniu otwartych i zamkniętych obiektów sportowych takich jak baseny, sale gimnastyczne, hale widowiskowo-sportowe, bieżnie, boiska, ścieżki zdrowia,…
  9 Szczecin
 • WMW Architekci

  The server encountered an internal error or misconfiguration andwas unable to complete your request.Please contact the server administrator, webmaster@wmwarch.nazwa.pland inform them of the time the error occurred, and anything youmight have done that may have caused the error.More information about this error may be available in the servererror log.Additionally, a 500 Internal Server Error error was encounteredwhile trying to use an ErrorDocument to handle the request.
  Ul. Baczyńskiego Krzysztofa Kamila 27 Łomianki
 • 2H+ Architekci

  Nagrody   I nagroda  - konkurs - Miesięcznik 'Wnętrze i ogród' - fotownętrze roku 2011   I nagroda  - konkurs - Cersanit - projekt łazienki 2007 II nagroda - konkurs - Koło - projekt toalet pulicznych 2007 II nagroda - konkurs - Velux - projekt adaptacji poddasza 2005
  ul. Sobieskiego 2 lok.9 Bytom
 • Ziółkowski Architekci

  _+INNI: wyjątkowe projekty, innywymiar przestrzeni, innowacyjni, poszukujący innych nowychrozwiązań, każdy jest inny – ma inne potrzeby – indywidualnerozwiązania/projekty, nie projektujemy powtarzając schematy, naszeprojekty zawsze są inne, każdy budynek może być inny, jesteśmyinni, nasi klienci oczekują wyjątkowych, unikalnych,niepowtarzalnych projektów, właśnie znalazłeś innych architektów,inni, jedyni w swoim rodzaju, inny wymiar architektury, inni –oryginalni.Kim są inni?ziółkowski_+INNI_architekci to zespółnajlepszych architektów i inżynierów, współpracujący z najlepszymispecjalistami z branż mechanicznych, elektrycznych, sanitarnychoraz konstrukcji, dostarczający najlepsze projekty.…
  Ul. 1 Maja 22 Warszawa
 • architekt / urbanista

  - pomoc przy uzyskiwaniu Decyzji o Warunkach Zabudowy- sporządzanie projektów koncepcyjnych- opracowywanie projektów budowlanych - pełnej dokumentacjiprojektowej koniecznej do uzyskania pozwolenia   nabudowę- przygotowywanie projektów wykonawczych- sporządzanie kosztorysów kontrolujących wykonalność projektów wramach założonego budżetu-opracowanie certyfikatów energetycznych- doradztwo i nadzór autorski na budowie- prowadzenie nadzoru inwestorskiego- opieka projektowa nad zrealizowanym budynkiem- sporządzanie materiałów reklamowych promujących inwestycję- doradztwo w wyszukiwaniu terenów pod inwestycję
  Wargowo 88 Oborniki
 • Prosto architekci

  // Provide alternate content for browsers that do notsupport scripting// or for those that have scripting disabled.Alternate HTML content should be placed here. This content requiresthe Macromedia Flash Player.Get Flash
  Ul. Głowackiego Bartosza Wojciecha 1 Poznań
 • Minkowscy Architekci

  01.10.2011Minkowscy Architekci. Najlepsza oferta.Opracowana przez nas koncepcja rozbudowy i przebudowy zespołuusługowo-handlowego w Hajnówce wraz z ofertą wykonania niezbędnychprac projektowych została uznana przez zarząd spółdzielnia zanajlepszą.Powierzchnia handlowa obiektu powiększy się o ok.600m² (wariant pierwszy), lub1200m² (wariant drugi).Obokrozbudowy istniejącego budynku, przewiduje się jegomodernizację,przebudowę klatek schodowych, uporządkowaniezagospodarowania terenuoraz reorganizację parkingu.Budynek, zlokalizowany w wyjątkowoatrakcyjnym sąsiedztwośródmiejskiego skweru powinien stanowić czytelną irozpoznawalnądominantę przestrzenną.
  Tamka 9 Warszawa
 • JMSstudio Architekci

  Pracownia zajmuje się pośrednictwem podczas proceduryadministracyjnej koniecznej do uzyskania wymaganych prawembudowlanym pozwoleń i uzgodnień.Prowadzenie procedury administracyjnej polega na:Składaniu wniosków w odpowiednich urzędachArchitekt działa na podstawie pełnomocnictwa wystawionego przezInwestoraPodstawą prawną do wykonania projektu jest Rozporządzenie MinistraInfrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinnyodpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz Ustawa Prawo BudowlanePodstawą prawa lokalnego do wykonania projektu jest Miejscowy PlanZagospodarowania Przestrzennego, konieczny jest zatem wypis i wyrysz Miejscowego Planu. W przypadku braku Planu…
  Ul. Bobrecka 29 Wieliczka
 • Jagła architekt

  Jagła Architekt JAGŁA architekt to profesjonalne doświadczenie z LONDYŃSKIEGO CITY 14343
  Chełmińska 115 Grudziądz
 • Architekt Andrzej Łopacz Architekt, projekty

  o nastuba architekci to młoda pracowaniaprojektowa, działająca oficjalnie od 1 lipca 2008 roku.tworzą ją absolwenci wydziału architektury politechniki śląskiej wgliwicach, anna lebiocka oraz andrzej łopacz.działamy przede wszystkim w obszarze architektury, ale wykonujemytakże projekty wnętrz, projekty urbanistyczne czy opracowaniagraficzne, od koncepcji do projektuwykonawczego.trafne wpisanie nowoczesnych rozwiązań w tradycje lokalne izastany kontekst czy poszukiwanie harmoniipomiędzy architekturą a naturą to zagadnienia, które szczególnienas interesują istanowią wyzwanie, nie tylko projektowe.inspirują nasprace takich biur jak…
  Ul. Rynek 17 Gliwice
 • KD Architekt Architekt, projekt domu

  NIE MASZ ZAINSTALOWANEGO NAJNOWSZEGO FLASH PLAYERA.TO JEST ZAWARTOŚĆ TYMCZASOWAKatarzyna Dąbrowska ul. Fryderyka Chopina 21A/1265-032 Zielona Góratel. 600-247-643e-mail: kdarchitekt@interia.pl Przykładowe projekty: Domjednorodzinny wolnostojący z garażem Dom letniskowy nad jeziorem
  ul. Fryderyka Chopina 21 Zielona Góra