architekci budynków

 • KJ/Architekci

  indywidualne projekty budynków u¿yteczno¶ci publicznej mieszkaniowej wnêtrz koncepcje
  Ul. Chrzanowska 1 Kraków
 • Kożuchowski Architekci

  Nasza pracownia architektoniczna specjalizuje się w kompleksowychusługach projektowych w zakresie projektowania w budownictwie,działalność obejmuje budynki użyteczności publicznej, obiektysłużby zdrowia, zespoły mieszkaniowe, domy jednorodzinne, projektyurbanistyczne, wnętrza, a także rozbudowy i adaptacje budynkówistniejących.   Firma została formalnie zarejestrowana 1995 roku ijest kontynuacją działalności założyciela – architekta JanaWojciecha Kożuchowskiego - 30 lat praktyki zawodowej po ukończeniustudiów na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej, studiumpodyplomowe mieszkalnictwa.   W 2007 roku do pracowni dołączył Bartłomiej JanKożuchowski, absolwent Wydziału Architektury…
  ul. Czechowska 4 Lublin
 • SZPILEWICZ ARCHITEKCI

  OfertaZakres wykonywanych usług:projekty koncepcyjne, architektoniczno – budowlane orazwykonawcze budynków wszystkich funkcji, zwłaszcza budynkówwielorodzinnych, usługowych i użyteczności publicznejprojekty przestrzeni publicznych, w tym wnętrz urbanistycznych,placów oraz elementów małej architekturykompleksowe projekty terenów zieleniprojekty budowlane instalacji wszystkich branżkosztorysyinwentaryzacje architektoniczno - budowlane, w tymkonserwatorskieanalizy chłonności dla planowanych przedsięwzięćwnioski o wydanie decyzji o warunkach zabudowy.
  Kębłowo Nowowiejskie 35 Nowa Wieś Lęborska
 • RMK Architekci

    Projekty architektonicznePrzeprowadzamy projekt od koncepcji aż po realizację. Pomagamyzamienić Państwa potrzeby, pomysły i plany w rzeczywiste budynku,tereny czy nawet wnętrza. Kreatywny zespół składający się zprzedstawicieli różnych branż już na etapie koncepcji zapewniaświadome i właściwe rozwiązania. Zawsze służymy pomocą.Przygotowujemy również opracowania graficzne projektów do celówkomercyjnych jak: Bilbordy z wizualizacjami, plakaty, ulotki,broszury itp.  Projekty konstrukcyjneZapewniamy projekty konstrukcyjne w ramach każdego opracowaniaarchitektonicznego.  Projekty elektryczne ielektrotechniczneNasze biuro nie ogranicza się jedynie do projektówarchitektonicznych,…
  Ul. Żeromskiego Stefana 53 Pogórze
 • Mim Architekci

  Biuro projektowe MIM ARCHITEKCI jest architektoniczną pracowniąprojektową. Na Państwa zlecenie wykonamy projekt i dopilnujemy jegorealizacji w kraju lub poza jego granicami.Nad realizacją zleconych nam projektów pracuje zespół architektów,którzy opracowują projekty i koordynują pracę współpracujących znami specjalistów innych branż. Potencjał ludzki oraz fachowawiedza wspomagana najnowszym oprogramowaniem komputerowym pomożePaństwu w ocenie procesu projektowego i podjęciu właściwychdecyzji.Na Państwa zlecenie wykonamy projekty architektoniczne,urbanistyczne, budowlane i wykonawcze, dbając o wszystkieuzgodnienia formalne i prawne. Mamy doświadczenie…
  ul. Armii Karjowej 66 Tczew
 • Minkowscy Architekci

  01.10.2011Minkowscy Architekci. Najlepsza oferta.Opracowana przez nas koncepcja rozbudowy i przebudowy zespołuusługowo-handlowego w Hajnówce wraz z ofertą wykonania niezbędnychprac projektowych została uznana przez zarząd spółdzielnia zanajlepszą.Powierzchnia handlowa obiektu powiększy się o ok.600m² (wariant pierwszy), lub1200m² (wariant drugi).Obokrozbudowy istniejącego budynku, przewiduje się jegomodernizację,przebudowę klatek schodowych, uporządkowaniezagospodarowania terenuoraz reorganizację parkingu.Budynek, zlokalizowany w wyjątkowoatrakcyjnym sąsiedztwośródmiejskiego skweru powinien stanowić czytelną irozpoznawalnądominantę przestrzenną.
  Tamka 9 Warszawa
 • 2H+ Architekci

  Nagrody   I nagroda  - konkurs - Miesięcznik 'Wnętrze i ogród' - fotownętrze roku 2011   I nagroda  - konkurs - Cersanit - projekt łazienki 2007 II nagroda - konkurs - Koło - projekt toalet pulicznych 2007 II nagroda - konkurs - Velux - projekt adaptacji poddasza 2005
  ul. Sobieskiego 2 lok.9 Bytom
 • JMSstudio Architekci

  Pracownia zajmuje się pośrednictwem podczas proceduryadministracyjnej koniecznej do uzyskania wymaganych prawembudowlanym pozwoleń i uzgodnień.Prowadzenie procedury administracyjnej polega na:Składaniu wniosków w odpowiednich urzędachArchitekt działa na podstawie pełnomocnictwa wystawionego przezInwestoraPodstawą prawną do wykonania projektu jest Rozporządzenie MinistraInfrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinnyodpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz Ustawa Prawo BudowlanePodstawą prawa lokalnego do wykonania projektu jest Miejscowy PlanZagospodarowania Przestrzennego, konieczny jest zatem wypis i wyrysz Miejscowego Planu. W przypadku braku Planu…
  Ul. Bobrecka 29 Wieliczka
 • Ziółkowski Architekci

  _+INNI: wyjątkowe projekty, innywymiar przestrzeni, innowacyjni, poszukujący innych nowychrozwiązań, każdy jest inny – ma inne potrzeby – indywidualnerozwiązania/projekty, nie projektujemy powtarzając schematy, naszeprojekty zawsze są inne, każdy budynek może być inny, jesteśmyinni, nasi klienci oczekują wyjątkowych, unikalnych,niepowtarzalnych projektów, właśnie znalazłeś innych architektów,inni, jedyni w swoim rodzaju, inny wymiar architektury, inni –oryginalni.Kim są inni?ziółkowski_+INNI_architekci to zespółnajlepszych architektów i inżynierów, współpracujący z najlepszymispecjalistami z branż mechanicznych, elektrycznych, sanitarnychoraz konstrukcji, dostarczający najlepsze projekty.…
  Ul. 1 Maja 22 Warszawa
 • Krawontka architekci

  Oferujemy kompleksowe przygotowanie inwestycji budowlanej wszerokim zakresie – rozpoczynając odanalizy lokalizacji poprzez przygotowanie koncepcji iprojektów oraz wniosków do urzędów o wydanie decyzjiadministracyjnych. Zastępujemy inwestora w sprawach urzędowychzwiązanych z pozwoleniem na budowę.OFERUJEMY WYKONANIE:- koncepcji funkcjonalno-przestrzennych rozkładu pomieszczeń- koncepcji architektonicznych bryły budynku i wizualizacji- projektów budowlanych- projektów wykonawczych- kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót budowlanych- specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robótbudowlanych- przygotowanie wniosku o warunki zabudowy dla inwestycjiprywatnych- przygotowanie wniosku o ustalenie lokalizacji…
  Rynek Rynek 21 Nowy Sącz
 • SZESZUŁA Architekci

  Plik cookie to krótki tekst wysyłany do Twojej przeglądarki przezwitrynę, którą w danej chwili odwiedzasz. Pozwala witryniezapamiętać takie informacje, jak stan Twojego koszyka, preferowanyjęzyk czy inne ustawienia. Dzięki temu Twoja następna wizyta w tejwitrynie będzie przyjemniejsza i bardziej efektywna. Pliki cookiepełnią bardzo ważną funkcję – bez nich korzystanie z internetubyłoby znacznie mniej przyjemne.
  ul. Podkomorska 15 Poznań
 • DW Architekci

  nasza firma:Biuroarchitektoniczne DW Architekci zajmuje się realizacjąwielobranżowych projektów architektonicznych budowlanych orazwykonawczych. Prowadzimy pełną obsługę projektową od koncepcji dopozwolenia na budowę.Wykonujemy projekty wnętrz,wizualizacje architektoniczne oraz materiały sprzedażowe inwestycjideweloperskich. Projektujemy budynki mieszkalne, budynkiużyteczności publicznej, obiekty przemysłowe oraz obiekty w skaliurbanistycznej.Nasze doświadczenie zawodowepoparte jest wieloletnią współpracą z biurami architektonicznymi ideweloperskimi w Skandynawii oraz rodzinnymi biuramiarchitektonicznymi w Tarnowie i Bielsku-Białej.Dzięki wieloletniej współpracyz naszymi partnerami w branży budowlanej DW Architekci oferujedoradztwo zakresie organizacji oraz koordynacji…
  Ul. Kościuszki Tadeusza 23 Kraków
 • Synergia | Architekci

  Rustam Kurbanly1996 - Dyplom na WydzialeArchitektury i Urbanistyki Politechniki Krakowskiej.Doświadczenie zawodowe  od 1994 roku w Polsce, Ukrainie,Irlandii.Posiada uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń wspecjalności architektonicznej. Członek Królewskiego InstytutuArchitektów Brytyjskich - RIBA
  ul. Ołbińska 19 / Wrocław
 • Cieszewski Architekci Projektowanie architektoniczne, architekci

  INFORMACJE O PRACOWNIAutorska pracownia projektowa CieszewskiArchitekci została założona przez arch. MichałaCieszewskiego na początku 2010 roku w celu wypromowania własnejmarki na rynku projektowym. Michał Cieszewski,absolwent Wydziału Architektury PolitechnikiGdańskiej, zdobył doświadczenie zawodowe w Polsce, USA i Irlandii aw 2009 roku uzyskał uprawnienia budowlane. Obecnie firma skupia sięna współpracy z kilkoma renomowanymi trójmiejskimipracowniami architektonicznymi oraz na własnychprojektach.ZAKRES DZIAŁALNOŚCIprojekty budynków mieszkalnychjednorodzinnych i wielorodzinnychprojekty budynków użyteczności publiczneji zamieszkania zbiorowegoprojekty i technologia obiektówszkolnictwa, sportowych, gastronomicznych, służby…
  ul. Oficerska 20 Gdynia
 • Doktor Architekci

  Zajmujemy się profesjonalną obsługą inwestora. Nasza oferta obejmuje : Projekty wielobranżowe- Projekty koncepcyjne- Projekty budowlane- Projekty przetargowe- Projekty wykonawcze- Projekty powykonawcze Inwentaryzacje- Inwentaryzacje architektoniczne- Inwentaryzacje budowlane- Inwentaryzacje do działań interwencyjno-prawnych Analizy przedprojektowe działek- Analizy zgodności z MPZP - Analizy działek pod wskazaną zabudowę,- Analizy opłacalności inwestycji pod względem zabudowy wielorodzinnej Czynności formalno prawne- Przygotowanie i składanie wniosków o wydanie WZiZT- Uzyskiwanie wszelkich decyzji i uzgodnień, zapewnień dostaw mediów itp.- Opiniowanie i…
  AGRESTOWA 54 Wrocław
 • Briks Architekci

  Briks Biuro Architektoniczne istnieje od 1996r jako autorskapracownia arch. Jerzego Briks.„Autorska formuła pracowni pozwala mi zaangażować się w każdyprojekt. Architektura to realizacja wizji architektai inwestora, dlatego tak ważna dla mnie w kontakciez klientem jest dobra komunikacja. Dokładne poznanie potrzebi oczekiwań inwestora pozwala na zaproponowanie odpowiednichrozwiązań. Dobrze zaprojektowany budynek powinien odzwierciedlaćpotrzeby i marzenia ludzi, którzy go użytkują. Projektującszukam równowagi pomiędzy funkcjonalnością i prostotą formy,by stworzyć przestrzeń, która będzie przyjazna człowiekowii harmonijnie…
  ul. Grottgera 6/2 Poznań
 • Vertigo Architekci

  INWESTOR INDYWIDUALNY / INSTYTUCJE / FIRMYprojekty architektoniczno-budowlane (budynkimieszkalne, biurowe, uytecznoci publucznej itp.)projekty i aranacje wntrzinwentaryzacje lokali i budynkwadaptacje gotowych projektwprojekty zagospodarowania dziaekprojekty podziaw nieruchomocianalizy nieruchomoci pod wzgldem moiwoci ichzagospodarowania przestrzennegobilanse terenwpozyskiwanie warunkw zabudowykonsultacje i doradztwo z zakresu prawabudowlanego oraz zagospodarowania przestrzennegodoradztwo prawno-administracyjne (od uzyskaniadecyzji o warunkach zabudowy po uzyskanie pozwolenia na budow)BIURA POREDNICTWA NIERUCHOMOCIAMIprzygotowanie materiaw ofertowych niezbdnych wprocesie obrotu nieruchomociamiprojekty zagospodarowania nieruchomociprojekty podziaw nieruchomocibilanse terenwpozyskiwanie warunkw zabudowyinwentaryzacje lokali i budynkwprojekty…
  Ul. Chrzanowska 1 Katowice
 • JJJaskola Architekci

  Pracowni JJJASKOLA Architekci zaoy w 2002 roku architekt Jacek JanJaska. Podczas tych lat stworzylimy zgrany zesp sprawdzonychwsppracownikw,wykonawcw oraz specjalistw rnych bran. Dotychczasowe projekty wntrzmieszkalnych,domw,biur pozwoliy nam zdoby due dowiadczenie.Projektowanie pomieszcze czy budynkw to zawsze nowe wyzwanie iprzede wszystkim nasza pasja. Jestemy wierni zasadzie szkoyBauhausu by projektowa kompleksowocaociowo, od koncepcji i szczegowego opracowania projektu domu,wntrza po projektowanie mebli . Dziki projektowaniu dla meblowejmarki Notodo oraz ostatniodla marki INTTERNO zdobylimy take ogromne…
  maja 5/5100 Ursus
 • Sobociński Architekci

   mgr inż. arch. Piotr SobocińskiAbsolwent Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej (2007)Laureat Nagrody Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów DyplomRoku (2007)Podyplomowe Studium Zabytkoznawstwa i Konserwacji DziedzictwaArchitektonicznego na Wydziale Sztuk Pięknych UMK (2013)Uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznejbez ograniczeń (2013) Członek Izby Architektów RP Członek SARP mgr inż. arch. Czesław SobocińskiAbsolwent Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej (1968)Podyplomowe Studium Urbanistyczne na Wydziale ArchitekturyPolitechniki Gdańskiej (1973)Uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznejbez ograniczeń (1975)Status Twórcy Ministra Kultury i Sztuki…
  Dąbrowskiego Jana Henryka (Generała Jana Henryka Dąbrowskiego) 1 Toruń
 • Architekci-Inżynierowie

  Architekci-Inżynierowie Pracownia Projektowa ArchitekturaBlachaDachy Filar GabionyHuśtawka InwentaryzacjaJętka Konstrukcja LegarŁawa Mur NadprożeOkapPrzebudowaRemont Stal Teren Urobek Vignola WozówkaX-ref Yeseria Zwornik Altana Budynek CegłaĆwiekDokumentacja Energia Front GanekHangarIzba JastrychKlinkier Lamperia ŁupinaMetalNadzór ObiektPosadowienie RemontStyk Ścianka Tama UV Wełna Zbrojenie Źródło Å»ebro Aalto Budowa Ceramika DecyzjaElipsa Fundament Gąsior Hall Iglica Joński Kamionka Lina Łata MnichNawa ObszarPozwolenieRozbiórka SamowolaŚwietlik Trasa Urządzenie Wiatrak Zaprawa Å»abka ArkadyBudownictwo CementĆwierćwałekDziałka Ekspertyza Fuga Gres Hacjenda IzbicaJaskółczy Klamka Listwa Łupek Mirror Netto Ogień Projekt…
  Ul. Daszyńskiego Ignacego 152 Gliwice
 • Aero-Architekci Projektowanie budynków mieszkalnych, projektowanie budynków przemysłowych

  OFERTANasze biuro projektowe zajmuje się realizacją projektówbudowlanych.Wykonujemy przede wszystkim indywidualne projektyobiektów mieszkaniowych oraz szeroko pojętej użytecznościpublicznej.Przy realizacji projektów współpracujemy z najlepszejklasy specjalistami, odpowiadającymi za poszczególne branżezwiązane z projektem.Wykonujemy projekty dla klientówindywidualnych, firm, deweloperów oraz instytucji.BUDYNKI MIESZKALNEProjektujemy różnego rodzaju budynki mieszkalne, w tym:domy jednorodzinnerezydencjedomy bliźniaczedomy w zabudowie szeregowejbudynki wielorodzinneWykonujemy również projekty przebudowy budynków istniejących,w tym modernizacje, adaptacje, rozbudowy oraz nadbudowy oraz zmianysposobu użytkowania.Zajmujemy się również projektowaniem iaranżacją wnętrz.Nie zajmujemy się sprzedażą…
  Aero Architekci MielecBłonie 5039 Przecław
 • One2 Architekci Architekt, architektura

  zakres usług projektowychkoncepcje architektoniczneprogramy funkcjonalno-użytkowewielobranżowe projekty budowlane do uzyskania pozwolenia nabudowęwielobranżowe projekty wykonawczenadzory autorskieprojektowaniebudynków mieszkalnych jednorodzinnychbudynków mieszkalnych wielorodzinnychbudynków handlowo-usługowychbudynków biurowychbudynków produkcyjno-magazynowychprzebudowy, nadbudowy i rozbudowy istniejących budynkówzmiany sposobu użytkowania istniejących budynkówadaptacja budynków podlegających ochronie konserwatorskiejzagospodarowanie przestrzenne działki (terenu)termomodernizacje elewacji budynkówwnętrz mieszkalnych i usługowychobiektów małej architekturyadaptacje projektów gotowychgrafiki w tym wizytówki, ulotkibroszury reklamowe budynków przeznaczonych na sprzedażwizualizacje
  ul. Ofiar Faszyzmu 1 Tychy
 • AMB Architekci | Architekt Poznań

  Architekt Poznań
  Józefa Strusia 6 Poznań
 • Plan-Architekci Architekt, doradztwo

      Świadczymy usługi z zakresu szerokopojętego projektowania architektonicznego: projektujemy domyjednorodzinne, budynki wielorodzinne, użyteczności publicznej(usługiwe, biura. służby zdrowa, hale przemysłowe. Itp..), wnętrza.Wykonujemy na życzenie klienta wizualizacje 3D animacje,Przygotowujemy dokumentacje na potrzeby: budowy, rozbudowy,przebudowy, adaptacji, zmiany sposobu użytkowania, rozbiórki, atakże ekspertyzy techniczne i opinie. Opracowujemy projektywielobranżowe (architektura, konstrukcja, instalacje wewnętrzne -klimatyzacja, wentylacja, c.o., eklektyczna, wodno-kanalizacyjna,teletechniczna, ppoż) wraz z kosztorysami Zapewniamy kompleksowąobsługę - od doradztwa na etapie planowania inwestycji, poprzezprocedury urzędowe, uzgodnienia z rzeczoznawcami…
  Ul. Królowej Elżbiety 8 Tychy
 • Eurythmia Architekt, architekci

  Nazwa pracowni została zaczerpnięta z dzieła De Architectura (Oarchitekturze ksiąg dziesięć) napisanego pod koniec I w. p.n.eprzez Witruwiusza.Firma EURYTHMIA działa od lutego 2009 roku.OFERUJEMY KOMPLEKSOWE USŁUGI W ZAKRESIE:- projekty domów jednorodzinnych, wielorodzinnych- projekty budynków handlowych i usługowych- projekty obiektów przemysłowych- projekty obiektów rekreacyjnych- projekty remontów, adaptacji i modernizacji- adaptacje projektów gotowych- projekty wnętrz mieszkalnych, biurowych,handlowych- pomoc w uzyskaniu decyzji o warunkach zabudowy- inwentaryzacje- ekspertyzy techniczne- sprawujemy nadzór autorski- porady i…
  Ul. Poznańska 23 Swarzędz
 • A.Wsół, J.Micór- Architekci sp.p.

  Podejmujemy się najróżniejszych zadań projektowych, od domówjednorodzinnych, rezydencji i budynków apartamentowych, poprzezbudynki o większej skali - biurowce, budynki mieszkalnewielorodzinne. Nasze działania nacechowane są profesjonalizmem irzetelnością. Pracownia prowadzi działalność w zakresieprzygotowania inwestycji i uzyskania w imieniu Inwestora Decyzji oWarunkach Zabudowy i Zagospodarowania Terenu. W Pracowni powstająwielobranżowe opracowania projektowe różniące się skala iproblematyką.wielobranżowe projekty domów jednorodzinnych i rezydencji,osiedla mieszkaniowe - budownictwo wielorodzinne,budynki biurowe, handlowe, banki, hotele, hale widowiskowo-sportowe - budownictwo użyteczności publicznej,hale…
  ul. Paderewskiego 23 Wrocław