architekci

 • RMK Architekci

    Projekty architektonicznePrzeprowadzamy projekt od koncepcji aż po realizację. Pomagamyzamienić Państwa potrzeby, pomysły i plany w rzeczywiste budynku,tereny czy nawet wnętrza. Kreatywny zespół składający się zprzedstawicieli różnych branż już na etapie koncepcji zapewniaświadome i właściwe rozwiązania. Zawsze służymy pomocą.Przygotowujemy również opracowania graficzne projektów do celówkomercyjnych jak: Bilbordy z wizualizacjami, plakaty, ulotki,broszury itp.  Projekty konstrukcyjneZapewniamy projekty konstrukcyjne w ramach każdego opracowaniaarchitektonicznego.  Projekty elektryczne ielektrotechniczneNasze biuro nie ogranicza się jedynie do projektówarchitektonicznych,…
  Ul. Żeromskiego Stefana 53 Pogórze
 • AiG Architekci

  Aig Architekci - Biuro architektoniczne założone w Koninie w połowie lat 90-tych. Pracownia prowadzi działalność na terenie całego kraju w zakresie wszelkich zagadnień związanych z architekturą i branżami pokrewnymi. Realizuje projekty od skali urbanistycznej po detal architektoniczny.
  Ul. Parkowa 44 Konin
 • KontaktSoma Architekci

  WNĘTRZA MIESZKALNE – OFERTA PRAC PROJEKTOWYCH I NADZORÓWOferujemy projektowanie wnętrz: domów, mieszkań. Prowadzimy dlanaszych klientów nadzór autorski oraz kompleksową obsługęinwestycji. W ramach naszej pracowni od 2007 roku wykonujemyprojekty i nadzory w tym wiele relizacji z funkcją inwestorazastępczego. Proponujemy następujące zakresy projektowe:Zmiany lokatorskie. Projekt funkcjonalno przestrzenny​. ​W ramach tej usługi, na podstawie wytycznych i potrzeb, określonychprzez przyszłych użytkowników wnętrza, przygotowujemy kilkakoncepcji układu przestrzennego i funkcjonalnego wnętrza. ​ Nabazie wybranej koncepcji powstaje…
  ul. Kazimierzowska 52 Mokotów
 • KONTAKTVROA ARCHITEKCI

  Prace studentów drugiego roku Wydziału Architektury PolitechnikiWrocławskiej, które przedstawiono w tym opracowaniu, powstały nazajęciach z projektowania domów jednorodzinnych w czasie semestruzimowego 2009/2010 w grupie prowadzonej przez ŁW. Ważnym krokiem nazajęciach było poszukiwanie możliwości manipulacji wyjściowymprogramem napisanym dla konkretnej rodziny. Pytania o podstawoweelementy domu i zależności między mieszkańcami miały na celuzdefiniowanie relacji funkcjonalno-przestrzennych opartych nie naobowiązujących wzorcach, ale na własnych analizach idoświadczeniach. Postawione pytania dotyczyły zależności międzyprojektowanym terenem otwartym a funkcją…
  ul. Piastowska 35/4 Wrocław
 • KJ/Architekci

  indywidualne projekty budynków u¿yteczno¶ci publicznej mieszkaniowej wnêtrz koncepcje
  Ul. Chrzanowska 1 Kraków
 • Kożuchowski Architekci

  Nasza pracownia architektoniczna specjalizuje się w kompleksowychusługach projektowych w zakresie projektowania w budownictwie,działalność obejmuje budynki użyteczności publicznej, obiektysłużby zdrowia, zespoły mieszkaniowe, domy jednorodzinne, projektyurbanistyczne, wnętrza, a także rozbudowy i adaptacje budynkówistniejących.   Firma została formalnie zarejestrowana 1995 roku ijest kontynuacją działalności założyciela – architekta JanaWojciecha Kożuchowskiego - 30 lat praktyki zawodowej po ukończeniustudiów na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej, studiumpodyplomowe mieszkalnictwa.   W 2007 roku do pracowni dołączył Bartłomiej JanKożuchowski, absolwent Wydziału Architektury…
  ul. Czechowska 4 Lublin
 • Mim Architekci

  Biuro projektowe MIM ARCHITEKCI jest architektoniczną pracowniąprojektową. Na Państwa zlecenie wykonamy projekt i dopilnujemy jegorealizacji w kraju lub poza jego granicami.Nad realizacją zleconych nam projektów pracuje zespół architektów,którzy opracowują projekty i koordynują pracę współpracujących znami specjalistów innych branż. Potencjał ludzki oraz fachowawiedza wspomagana najnowszym oprogramowaniem komputerowym pomożePaństwu w ocenie procesu projektowego i podjęciu właściwychdecyzji.Na Państwa zlecenie wykonamy projekty architektoniczne,urbanistyczne, budowlane i wykonawcze, dbając o wszystkieuzgodnienia formalne i prawne. Mamy doświadczenie…
  ul. Armii Karjowej 66 Tczew
 • SZPILEWICZ ARCHITEKCI

  OfertaZakres wykonywanych usług:projekty koncepcyjne, architektoniczno – budowlane orazwykonawcze budynków wszystkich funkcji, zwłaszcza budynkówwielorodzinnych, usługowych i użyteczności publicznejprojekty przestrzeni publicznych, w tym wnętrz urbanistycznych,placów oraz elementów małej architekturykompleksowe projekty terenów zieleniprojekty budowlane instalacji wszystkich branżkosztorysyinwentaryzacje architektoniczno - budowlane, w tymkonserwatorskieanalizy chłonności dla planowanych przedsięwzięćwnioski o wydanie decyzji o warunkach zabudowy.
  Kębłowo Nowowiejskie 35 Nowa Wieś Lęborska
 • MiLK Architekci

  POWRÓTkompleksowa obsługa projektu budowlanegoNASZA OFICJALNA STRONA INTERNETOWA: www.milk-architekci.plPracownię projektową MiLK architekci tworzy para architektów oraz zespół stale współpracujących projektantów branżowych, którzy swoją pasję przekładają na projektowanie przestrzeni według potrzeb, gustów i możliwości finansowych inwestora. Projektujemy zarówno obiekty mieszkaniowe jedno i wielorodzinne jak i obiekty użyteczności publicznej i usługowe. Posiadamy także duże doświadczenie w projektowaniu otwartych i zamkniętych obiektów sportowych takich jak baseny, sale gimnastyczne, hale widowiskowo-sportowe, bieżnie, boiska, ścieżki zdrowia,…
  9 Szczecin
 • WMW Architekci

  The server encountered an internal error or misconfiguration andwas unable to complete your request.Please contact the server administrator, webmaster@wmwarch.nazwa.pland inform them of the time the error occurred, and anything youmight have done that may have caused the error.More information about this error may be available in the servererror log.Additionally, a 500 Internal Server Error error was encounteredwhile trying to use an ErrorDocument to handle the request.
  Ul. Baczyńskiego Krzysztofa Kamila 27 Łomianki
 • 2H+ Architekci

  Nagrody   I nagroda  - konkurs - Miesięcznik 'Wnętrze i ogród' - fotownętrze roku 2011   I nagroda  - konkurs - Cersanit - projekt łazienki 2007 II nagroda - konkurs - Koło - projekt toalet pulicznych 2007 II nagroda - konkurs - Velux - projekt adaptacji poddasza 2005
  ul. Sobieskiego 2 lok.9 Bytom
 • Ziółkowski Architekci

  _+INNI: wyjątkowe projekty, innywymiar przestrzeni, innowacyjni, poszukujący innych nowychrozwiązań, każdy jest inny – ma inne potrzeby – indywidualnerozwiązania/projekty, nie projektujemy powtarzając schematy, naszeprojekty zawsze są inne, każdy budynek może być inny, jesteśmyinni, nasi klienci oczekują wyjątkowych, unikalnych,niepowtarzalnych projektów, właśnie znalazłeś innych architektów,inni, jedyni w swoim rodzaju, inny wymiar architektury, inni –oryginalni.Kim są inni?ziółkowski_+INNI_architekci to zespółnajlepszych architektów i inżynierów, współpracujący z najlepszymispecjalistami z branż mechanicznych, elektrycznych, sanitarnychoraz konstrukcji, dostarczający najlepsze projekty.…
  Ul. 1 Maja 22 Warszawa
 • Prosto architekci

  // Provide alternate content for browsers that do notsupport scripting// or for those that have scripting disabled.Alternate HTML content should be placed here. This content requiresthe Macromedia Flash Player.Get Flash
  Ul. Głowackiego Bartosza Wojciecha 1 Poznań
 • Minkowscy Architekci

  01.10.2011Minkowscy Architekci. Najlepsza oferta.Opracowana przez nas koncepcja rozbudowy i przebudowy zespołuusługowo-handlowego w Hajnówce wraz z ofertą wykonania niezbędnychprac projektowych została uznana przez zarząd spółdzielnia zanajlepszą.Powierzchnia handlowa obiektu powiększy się o ok.600m² (wariant pierwszy), lub1200m² (wariant drugi).Obokrozbudowy istniejącego budynku, przewiduje się jegomodernizację,przebudowę klatek schodowych, uporządkowaniezagospodarowania terenuoraz reorganizację parkingu.Budynek, zlokalizowany w wyjątkowoatrakcyjnym sąsiedztwośródmiejskiego skweru powinien stanowić czytelną irozpoznawalnądominantę przestrzenną.
  Tamka 9 Warszawa
 • JMSstudio Architekci

  Pracownia zajmuje się pośrednictwem podczas proceduryadministracyjnej koniecznej do uzyskania wymaganych prawembudowlanym pozwoleń i uzgodnień.Prowadzenie procedury administracyjnej polega na:Składaniu wniosków w odpowiednich urzędachArchitekt działa na podstawie pełnomocnictwa wystawionego przezInwestoraPodstawą prawną do wykonania projektu jest Rozporządzenie MinistraInfrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinnyodpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz Ustawa Prawo BudowlanePodstawą prawa lokalnego do wykonania projektu jest Miejscowy PlanZagospodarowania Przestrzennego, konieczny jest zatem wypis i wyrysz Miejscowego Planu. W przypadku braku Planu…
  Ul. Bobrecka 29 Wieliczka
 • Juriku Architekci

  Jesteśmy ambitną pracownią projektową skupiającąprofesjonalistów o dużym doświadczeniu i bogatej wiedzy. Naszzespół jest elastyczny i gotowy do realizacji Państwa najbardziejwymagających zadań projektowych.Świadczymy kompleksową obsługę projektową przede wszystkim zszeroko pojętego zakresu architektury a także architektury wnętrz iprojektowania graficznego. Jesteśmy do Państwa dyspozycji nakażdym etapie procesu inwestycyjnego.Klientom zapewniamy indywidualne podejście do każdego ztematów, gwarantując wyczerpującą dokumentację o najwyższejjakości. Świadczymy fachowe i terminowe realizacje powierzonych namzadań, posiadając wszelkie wymagane uprawnienia.Proces projektowy opieramy na…
  ul. Mała 31 Rybnik
 • Open Architekci

  OPEN architekci jest pracownią, której działalność obejmujeprojektowanie w zakresie architektury, urbanistyki oraz wnętrz.Bazą podejmowanych przez nas działań jest postawa otwartości wobecludzi, idei i wyzwań zmieniającej się rzeczywistości.Dążymy do tego, aby nasze projekty charakteryzowały się wysokąjakością autorskich rozwiązań. Jesteśmy przekonani, że posługującsię współczesnymi środkami wyrazu w odpowiedzialny i autentycznysposób, możemy przyczyniać się do tego, że nowo powstającaarchitektura odnajdzie swoje miejsce we właściwym jej kontekście,odpowiadając na potrzeby przyszłości oraz tworząc dobre relacje…
  ul. Pilicka 27/1 Mokotów
 • Grid Architekci

  GRID architekci s.cGrid architekci to firma oferująca szeroki zakres usługarchitektonicznych i projektowych. Od swojego początku w 2004 roku,zespół z międzynarodowym doświadczeniem, realizuje projekty dlazagranicznych i krajowych firm oraz projekty mieszkań i domów dlaprywatnych klientów. Jako pierwszy polski zespół otrzymaliśmy Inagrodę w międzynarodowym konkursie Europan.download CV
  Żeglarska 17 Wrocław
 • Ctrlplus Architekci

  Strona w przygotowaniu... Opcje dostępne dla administratora, bądź uprawnionego użytkownika usługi:Strona utrzymywana na serwerach . ||||
  Cyryla i Metodego 6/2 Szczecin
 • DW Architekci

  nasza firma:Biuroarchitektoniczne DW Architekci zajmuje się realizacjąwielobranżowych projektów architektonicznych budowlanych orazwykonawczych. Prowadzimy pełną obsługę projektową od koncepcji dopozwolenia na budowę.Wykonujemy projekty wnętrz,wizualizacje architektoniczne oraz materiały sprzedażowe inwestycjideweloperskich. Projektujemy budynki mieszkalne, budynkiużyteczności publicznej, obiekty przemysłowe oraz obiekty w skaliurbanistycznej.Nasze doświadczenie zawodowepoparte jest wieloletnią współpracą z biurami architektonicznymi ideweloperskimi w Skandynawii oraz rodzinnymi biuramiarchitektonicznymi w Tarnowie i Bielsku-Białej.Dzięki wieloletniej współpracyz naszymi partnerami w branży budowlanej DW Architekci oferujedoradztwo zakresie organizacji oraz koordynacji…
  Ul. Kościuszki Tadeusza 23 Kraków
 • Abracadabra Architekci

  ABRACADABRA -pracownia architektoniczna pracownia architektoniczna - projektyużyteczności publicznej, obiektów mieszkaniowych, handlowych,biurowych, domów jednorodzinnych, wizualizacje architektoniczne,rendering, aranżacja wnętrz, wnętrza komercyjne. Artur Stachurawww.acadabra.pl
  97 Warszawa
 • W2 Architekci

  Analizy architektoniczno – urbanistycznePrzeprowadzamy analizy zmierzające do odpowiedzi na kluczowe dlaInwestora pytanie o zasadność realizacji inwestycji z punktuwidzenia przyszłych kosztów i potencjalnych zysków. Zadanie torealizujemy poprzez:
  ul. Pachońskiego 9 Kraków
 • Robota Architekci

  News:10.01.2014Hiszpański magazyn Future opublikował nasz projekt.02.09.2013Konkurs Jedyne takie kino - I miejsce24.06.2013Zapraszamy na wystawę plakatów z naszej prywatnej kolekcji:Architekci plakatu. Lenica, Flisak, Zamecznikowie.29.06.2013, sobota godz. 19.00Galeria Architektury SARP ul.Dyrekcyjna 924.06.2013Konkurs na projekt toalety publicznej Koło - wyróżnienie15.05.2013Archibar w budowie.30.10.2012Projekt nowego wizerunku Galerii Architektury SARP - I miejsce29.08.2012Dom przy WPKiW w budowie.13.07.2012Konkurs na Park Naukowo-Technologiczny w Opolu - wyróżnienie02.03.2012Biurowiec FP - w zakładce Projekty.29.02.2012Hala sportowa w Tarnowskich Górach - w zakładce…
  Ul. Ks. Ściegiennego Piotra 7 Katowice
 • SZESZUŁA Architekci

  Plik cookie to krótki tekst wysyłany do Twojej przeglądarki przezwitrynę, którą w danej chwili odwiedzasz. Pozwala witryniezapamiętać takie informacje, jak stan Twojego koszyka, preferowanyjęzyk czy inne ustawienia. Dzięki temu Twoja następna wizyta w tejwitrynie będzie przyjemniejsza i bardziej efektywna. Pliki cookiepełnią bardzo ważną funkcję – bez nich korzystanie z internetubyłoby znacznie mniej przyjemne.
  ul. Podkomorska 15 Poznań
 • Cierniewski Architekci

  ul. Szydłowska 18/160 Poznań