andrzej wolański architekt opinie

  • Pracownia Projektowa Gww 99 - Architekt Andrzej Wolański

    Od 2003 roku pracownia projektowa gww99 oferuje kompleksową obsługękażdego z etapów procesu inwestycyjnego:A) CZYNNOŚCI PRZEDPROJEKTOWE:    • pomoc w uzyskaniu niezbędnych pozwoleń orazinnych decyzji potrzebnych do prawidłowego przeprowadzenia procesuinwestycyjnego,    • obsługa geodezyjna: mapy do celówprojektowych, podziały nieruchomości,    • przygotowanie dokumentacji w celu uzyskaniadecyzji o warunkach zabudowy,    • doradztwo inwestycyjne i techniczne(współpraca z producentami materiałów budowlanych gwarantującafachową i profesjonalną pomoc),    • ekspertyzy i opinie techniczne.B) PROJEKTOWANIE:    • projekty koncepcyjne, architektoniczno –budowlane do…
    Peowiaków 1 Zawiercie